Archiwum: grudzień 2015

A�yczenia A�wiA�teczne

Utworzono , przez

Spotkanie wigilijne

Utworzono , przez

W minionA� niedzielA� miaA�o miejsce nietypowe wydarzenie a mianowicie pierwszy raz przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele wszystkich grup spoA�ecznych z wA�adzami samorzA�dowymi A�gminy. Do tej pory spotkanie takie miaA�y miejsce ale tylko z osobami samotnymi.A� A�Z inicjatywy PrzewodniczA�cego Rady Gminy pana Janusza Bika na spotkanie wigilijne zaproszeni zostali; A�pracownicy UrzA�du Gminy,A� OA�rodka Pomocy SpoA�ecznej,… Czytaj dalej

MikoA�aj w Bawiarence

Utworzono , przez

Dzieci uczA�szczajA�ce na zajA�cia jA�zyka angielskiego w Bawiarence miaA�y bardzo miA�e spotkanie. We wtorek oraz w A�rodA� A�- 65 maA�ych uczniA?w z klas a�z0a�?, a�zIa�? i a�zIIa�? odwiedziA�A� Asw. MikoA�aj z wielkim workiem prezentA?w. Aby je otrzymaA�, dzieci chwaliA�y się znajomoA�ciA� A�jA�zyka angielskiego. Lekcje A�sA� bezpA�atne a prowadzi je p. Ewelina KorpuliA�ska. ZajA�cia A�finansujeA� A�Gminny… Czytaj dalej

Igraszki „MikoA�ajkowe”

Utworzono , przez

W dniu 5 grudnia 2015 r. o godz. 1100A� wA� sali sportowejA� ZespoA�u SzkA?A� w Padwi Narodowej odbyła się po raz trzynasty gminnaA� imprezaA� kulturalno-integracyjna dla osA?b niepeA�nosprawnychA� z terenu Gminy Padew NarodowaA� A�A�A�A�A�A�A�A�pn.a�z IGRASZKI MIKOA?AJKOWEa�?. Co roku w imprezie bierze udziaA� ok. 65 osA?b niepeA�nosprawnych A�oraz ich opiekunowie, ponadto wA�adze samorzA�dowe i zaproszeni goA�cie…. Czytaj dalej

Wycieczka – nagroda

Utworzono , przez

WielkA� frajdA� mieli uczestnicy kA?A� zainteresowaA� oraz zajA�A� tematycznych dziaA�ajA�cych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. Dla tych ktA?rzy osięgnA�li najwiA�ksze sukcesy, byli najbardziej aktywni, sumiennie uczestniczyli w zajA�ciach -A� GOK zorganizowaA� wycieczkA� nagrodA� do Kopalni Soli w Wieliczce woj. maA�opolskie.A� Tym razem grupa czterdziestosiedmioosobowa reprezentujA�ca;A�A� koA�a plastyczne, rytmikA�,A�A� wokalistykA� oraz teatr wspA?lnie spA�dzaA�a… Czytaj dalej