Wiosenne koncerty „Sanatorium pod zegarem”.

Grupa wokalno-teatralna Studio A�arcik (dawniej Pasjonata) rozpoczA�A�a tournA�e ze swoim tegorocznym programem a�zSanatorium pod zegarema�?. W niedzielA�, 18 marca, zaprezentowała się na spotkaniu dla pań a�� mieszkanek Woli Baranowskiej. To nie pierwszy wystA�p naszego zespoA�u na deskach sceny w Woli, aktorzy co roku, bardzo chA�tnie przyjeA?dA?ajA� tu z nowym repertuarem. Tym razem takA?e nie zabrakA�o gA�oA�nych braw, bisA?w i dobrego humoru. Po raz kolejny, 22 kwietnia, artyA�ci wystA�pili w Asrodowiskowym Domu Kultury w Skopaniu, gdzie rozbawiona widownia nagrodziA�a ich owacjami na stojA�co. Kwietniowe tournA�e zakoA�czyA�o się 26 a�� 27 kwietnia, wyjazdem do MA�odzieA?owego OA�rodka Turystycznego „Brama Bieszczad” w Olchowej, na zaproszenie Księdza Adama Lechwara. Wyjazd organizowany był wspA?lnie z Teatrem dorosA�ych Uciecha, z Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, a przedstawienia spektakli obu grup odbyły się w miejscowym Ośrodku Kultury. Na szczegA?lne brawa zasA�ugujA� osoby, ktA?re po raz pierwszy wystA�piA�y a�zna sceniea�?, w zastA�pstwie nieobecnych czA�onkA?w Studia A�arcik: Anna KrA�pa i Tadeusz PiA�tek, a takA?e BogumiA�a Roguz, ktA?ra peA�niA�a funkcjA� fotografa. Pobyt w Bieszczadach był doskonaA�A� okazjA� do poznania kultury i historii tego niezwykA�ego regionu. W planie znalazA�o się zwiedzanie autorskiej galerii sztuki ZdzisA�awa PA�kalskiego w Hoczwi – artysty malarza, rzeA?biarza oraz poety, Klasztor SiA?str Nazaretanek w KomaA�czy, w którym był przetrzymywany Prymas Stefan WyszyA�ski, a takA?e cerkiew greckokatolicka MichaA�a ArchanioA�a w TurzaA�sku. NawiA�zane zostały takA?e bardzo ciepA�e relacje z naszymi sA�siadami z Tuszowa, ktA?re, mamy nadziejA�, zaowocujA� kolejnymi artystycznymi projektami.

Poleć ten artykuł znajomym!